AVÍS LEGAL

Via Laietana 54, 2n despatx 213 - 08003 Barcelona
Telèfon: (+34) 932 680 668 Fax: (+34) 933 197 436

fcec@fcec.cat


 

 

Avís legal i condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS informa de que és titular del website www.fcec.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS informa de les següents dades: FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS, amb CIF sssssss, i domicili social a Via Laietana, 54 2n despatx 213, 08003 BARCELONA inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 44, de la Secció 2ª, del Registre de Barcelona. L'adreça de correu electrònic és fcec@fcec.cat


Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per les websites al website de la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva esponsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis esmentats.

• L’ús de la informació, serveis i dades oferts per la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.


Política d'enllaços i exencions de responsabilitat

La FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en eL seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

La FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany als usuaris de la seva website que pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.


Modificacions

La FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el que fa referència als continguts del website, com en les condicions d’ús del mateix o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


Reserva de cookies

La FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se l'informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites de la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS no serà preceptiva la instal·lació de cookies.


Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS informa als usuaris de les seves websites que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS, Via Laietana, 54 2n despatx 213, 08003 BARCELONA. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21 sol·licitem també el seu consentiment per realitzar comunicacions informatives sobre actes, esdeveniments, notícies, etc... que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides a través de la lectura de la present clàusula.

L’enviament de formularis implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Tanmateix ens dóna el seu consentiment per enviar-li comunicacions informatives sobre actes, esdeveniments, notícies, etc. per correu postal, correu electrònic o per qualsevol mitjà de comunicació electrònica equivalent.


Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS.


Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

La FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS, els jutjats o tribunals propis de la localitat de BARCELONA.