top of page

Del 22 al 29 de Juliol de 2017

L’organització del Simposi recau en dos Comitès / The organisation of the Symposium falls under two

L’organització del Simposi recau en dos Comitès que treballaran conjuntament però que realitzaran tasques especialitzades.


El Comitè Artístic està format per:

Ana Maria Raga (Veneçuela) com a representant de la IFCM

Ko Matsushita (Japó) com a representant de la IFCM

Junita van Dijk (Sud Àfrica) com a representant de la IFCM

Philip Brunelle (USA) com a representant de la IFCM

Xavier Baulies (CAT) com arepresentant de la FCEC

Raimon Romaní (CAT) com arepresentant de la FCEC

Josep Vila (CAT) com arepresentant de la FCEC


El Comitè Executiu està format per: