top of page

Del 22 al 29 de Juliol de 2017

L’organització del Simposi recau en dos Comitès / The organisation of the Symposium falls under two

L’organització del Simposi recau en dos Comitès que treballaran conjuntament però que realitzaran tasques especialitzades.


El Comitè Artístic està format per:

Ana Maria Raga (Veneçuela) com a representant de la IFCM

Ko Matsushita (Japó) com a representant de la IFCM

Junita van Dijk (Sud Àfrica) com a representant de la IFCM

Philip Brunelle (USA) com a representant de la IFCM

Xavier Baulies (CAT) com arepresentant de la FCEC

Raimon Romaní (CAT) com arepresentant de la FCEC

Josep Vila (CAT) com arepresentant de la FCEC


El Comitè Executiu està format per:

Michael J. Anderson (USA) com a representant de la IFCM

HåkanWickström (Finlàndia) com a representant de la IFCM

Rudolf de Beer (Sud Àfrica) com a representant de la IFCM

Montserrat Cadevall (CAT) com a representant de la FCEC

Lluís Gómez (CAT) com a representant de la FCEC

Josep Antonio (CAT)com a representant de la FCEC


The organisation of the Symposium falls under two committees:


The Artistic Committee, comprised of Ana Maria Raga (Venezuela), Ko Matsushita (Japan), Junita van Dijk (South Africa) and Philip Brunelle (USA) as representatives of the IFCM, and Xavier Baulies, Raimon Romaní and Josep Vila, as representatives of the FCEC.


The Executive Committee, comprised of Michael J. Anderson (USA), HåkanWickström (Finland) and Rudolf de Beer (South Africa), on behalf of the IFCM, and Montserrat Cadevall, Lluís Gómez and Josep Antonio, on behalf of the FCEC.


bottom of page