top of page

Del 22 al 29 de Juliol de 2017

Primera reunió del Comitè Administratiu a Barcelona / First meeting of the Administrative Committee

Els dies 2 i 3 d’octubre es va celebrar a Barcelona la primera reunió del Comitè Administratiu. L’Equip està format per Rudolf De Beer, Håkan Wickström i Michael Anderson per part de la IFCM, i Montserrat Cadevall, Josep Antonio i Lluís Gómez per part de la FCEC. Es van repassar tots els temes importants i es va fixar el calendari de treball.


On 2 and 3 October was held in Barcelona the first meeting of the Administrative Committee. The team members are Rudolf De Beer, HåkanWickström and Michael Anderson from IFCM and Montserrat Cadevall, Josep Antonio and Lluís Gómez from FCEC. They reviewed all important issues and set the work schedule and calendar.


bottom of page