top of page

Del 22 al 29 de Juliol de 2017

Primera reunió del Comitè Artístic  a Barcelona / First meeting of the Artistic Committee in Barcelo


Tot i que l’equip del Comitè Artístic ja s’havia reunit en dues ocasions per skype, i que ja fa mesos que treballen, els dies 7 i 8 de novembre es van reunir per primera vegada a Barcelona, a l’ESMUC. També van aprofitar per fer una visita als espais que allotjaran les activitats del Simposi a Barcelona: L’Auditori, ESMUC, Palau de la Música, Sagrada Família...

Although the team had already met twice through Skype, and is already working for months, on 7 and 8 November they met for the first time in Barcelona at the ESMUC. They also took the opportunity to visit the venues where the activities of the symposium will be held: L’Auditori, ESMUC, Palau de la Música, Sagrada Familia ...


bottom of page