top of page

Si voleu més informació sobre el currículum i experiència d’aquestes persones, podeu demanar-la a la secretaria de la FCEC. Entre parèntesi indiquem la data de publicació de l'anunci (passats deu mesos caldrà que les persones anunciants tornin a sol·licitar ser incloses a la borsa, ja que per defecte seran eliminades de la llista).

Barbero Soler, Laura (juny 2018, actualitzat 2022)
Tel. 645894332 - 
laurabarberosoler@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals del Baix Llobregat i Barcelonès: cors infantils, cors femenins, cors mixtes, joves i adults.
S'ofereix també per tècniques de relaxació, cos, moviment, ioga de la veu i coach.

Bertrand Castrodeza, Juan (juny 2018, actualitzat 2022)
Tel. 626743281 - 
juanbertrand86@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals joves, d'adults i de gent gran, principalment a la província de Barcelona, però en altres llocs també, depenent del transport públic.
S'efereix també per cant modern i clàssic, piano i llenguatge a joves i adults.

Bonal Sarró, Quim (juliol 2021, actualitzat 2023)
Tel. 640356946 - 
bonalquim@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, joves o infantils del Gironès o Barcelonès.

S'ofereix també per pianista de cors i repertorista.

Edo Tatay, Sergi (juny 2024)
Tel. 655476694 - 
sedotatay@gmail.com

S'ofereix director amb tretze anys d'experiència en corals d'adolescents i deu anys amb corals d'adults, per dirigir corals per Sabadell i voltants.

Casas Margais, Jordi (març 2020, actualitzat 2022)
Tel. 690222722 -
jordi_casas7@hotmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults i joves a les comarques del gironès i voltants.
S'ofereix també per classes de teoria musical i llenguatge, classes de
clarinet i saxo.

Faltus, Robert (juny 2018, actualitzat 2022)
Tel. 690298133 - 973984189 - 
rfaltus@gmail.com
S'ofereix per dirigir cors amb un bon nivell, professionals o semiprofessionals. Direcció d'orquestra, arranjaments musicals, classes magistrals i tallers de cant coral, direcció i percussió corporal.

Ferré Giménez, Manel (juny 2018, actualitzat 2022)
Tel. 938461559 - 695604881 - 
ferremanel@gmail.com
S'ofereix per dirigir tot tipus de corals, del Barcelonès, els Vallesos i voltants, entre Barcelona i Girona.
S'ofereix també per tècnica vocal i acompanyament de piano per a les corals a dirigir. També per classes de piano, llenguatge i cant, tant en escoles de música com de primària (extrascolars).

Ferrés Bobés, Núria (juny 2019, actualitzat 2022)
nuriafb24@gmail.com (respon en 24 h)
S'ofereix per dirigir corals de Barcelona d'adults i/o gent gran no professionals, però amb experiència prèvia en la pràctica coral.
També s'ofereix per sessions de tècnica vocal.

Galián Hernández, Luís Eduardo (abril 2021)
Tel. 605562257 - 
luti57@gmail.com
S'ofereix per dirigir cors de joves i adults a Barcelona.
Especialista en música coral de Llatino Amèrica i del Carib, tot i que pot treballar qualsevol gènere.

Gallart i Moyano, Ferran (setembre2022)
Tel. 659118689 - 
ferran@gallart.cat
S'ofereix per dirigir corals de qualsevol edat i nivell per la zona de Barcelona i rodalies(Vallès, Baix Llobregat, Maresme, Anoia, etc.)
S'ofereix també per arranjador i per acompanyar.

Giribet Sellart, Bernat (maig 2019, actualitzat 2022)
Tel. 638134333 - 
bernatgiribet@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals adultes, joves i infantils per Barcelona, Lleida i voltants.
S'ofereix també per arranjador i compositor.

Lalanza Garcia, Jordi (juny 2018, actualitzat 2022)
Tel. 658575183 -
 jordilalanza@hotmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults i joves de la comarca del Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Barcelonès.
S'ofereix per cursos de formació, dinàmiques de treball i assessorament.

Molina Font, David (juny 2018, actualitzat 2022)
Tel. 636544668 - 
david.molina.font@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults i joves de Tarragona, Barcelona i Lleida.

Pascual i Triay, Josep (juny 2018, actualitzat 2022)
Tel. 661104748 - 933924783 - 
pascualjosep@hotmail.com
S'ofereix per dirigir corals de qualsevol tipus i de les comarques properes a Barcelona, amb l'ànim de compartir amb els cantaires un projecte il·lusionat, amb empenta i obert a tothom.

Pelfort Cambrubí, Marina (juny 2018, actualitzat 2022)
Tel. 609716442 - 
marina.pelfort@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults i infantils de Barcelona, àrea metropolitana, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Anoia. S'ofereix també com a pianista acompanyant i per classes de llenguatge musical.

Petersen, Walter (setembre 2021)
Tel. 603757309 - 
walterpetersen@me.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, joves i infantils de Barcelona i tota la província.
S'ofereix també per dirigir orquestres i altres conjunts instrumentals, fer arranjaments de partitures per cors i conjunts instrumentals, impartir cursos monogràfics per cantaires i directors de diverses temàtiques relacionades amb el cant i el cor.

Ponsí Vilà, Guillem (gener 2022)
Tel. 659804538 - guillemponsi@me.com

S'ofereix per dirigir corals d'adults i joves de Barcelona.
S'ofereix també com a professor de Llenguatge Musical, Música de Cambra i de Direcció de formacions musicals. 

Ramis, Jordi (setembre 2022)
Tel. 655821228 - orquestradelmar@gmail.com

S'ofereix per dirigir corals d'adults i joves a les comarques del Barcelonès, Maresme i els dos Vallès.
També s'ofereix per a dirigir orquestra, grups de cambra i classes.

Roma Sala, Jordi (febrer 2018, actualitzat 2024)
Tel. 644342165 - 
jordiromasala@gmail.com
S'ofereix per dirigir qualsevol formació coral o grup vocal a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallès.
També s'ofereix com a pianista de corals, ja sigui acompanyant a concerts o de correpetició a assatjos.

Romero Andreu, Pau (novembre 2023)
Tel. 685990702 - 
pauromeroandreu@gmail.com
s'ofereix per dirigir corals d'adults, joves i infantils de les comarques de Lleida i Tarragona.

S'ofereix també per arranjament de partitures corals i orquestrals i organització de projectes interdisciplinaris.

Torino Casanovas, Ricard (març 2019, actualitzat 2022)
Tel. 649590607 - 
ricardtorino@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, preferentment de gent gran, a l'àrea metropolitana de Barcelona i també una mica més lluny.
S'ofereix també per donar classes de tècnica vocal a corals, a l'àrea de Barcelona i rodalia.

Turudic, Slavko (juny 2018, actualitzat 2022)
Tel. 645034986 - 
voxart4@gmail.com
S'ofereix per dirigir corals d'adults, joves i infantils de Barcelona i àrea metropolitana. Facilito arxius MP3 cantats amb lletra per a l'aprenentatge dels coristes.

Vilaseca Costa, Clara (juny 2018, actualitzat 2022)
Tel. 634510760 - 
cvilasec@xtec.cat
S'ofereix per dirigir corals de joves i d'adults del Barcelonès i preferentment del Vallès.

Villagrasa Pérez, Àngel (juny 2018, actualitzat 2022)
Tel. 656231866 - 933223536 - 
angelvillagrasa@yahoo.es
S'ofereix per dirigir corals de joves i d'adults per la zona de Barcelona i Girona.
S'ofereix també per clavecinista, organista i pianista acompanyant.

bottom of page