top of page

En aquest apartat figuraran comunicacions importants que es facin a través del correu o altres plataformes. 

FCECinforma

Juliol 22
Gener 22
Febrer 22
Març 22
Abril 22
Maig 22
Juny 22

Esdeveniments puntuals

5028421950228.jpg
Cantada per la pau (1).png
bottom of page