top of page

CAMERATA SANT CUGAT

The choir was created under the conduction of Xavier Baulies in 2003. Its components have musical training and a commitment to technical and artistic work with the development of voice and body language. His programs include concerts “a capella”, instrumental and choral-symphonic. He has participated in major choral cycles of Catalonia and as an experimental choir is also involved in multidisciplinary performances of music, dance and poetry organized by the artistic company Camerata Sant Cugat ("The Power of Peace, 2004; Instinct Mozart; Solo; Mutations; The song of the Goliards). His repertoire is wide and diverse, with works such as the Magnificat of Schütz and Buxtehude, Messiah of Händel, Carmina Burana of Carl Orff, the Requiem by Mozart, Rutter and Duruflé, pieces of authors such as Bach, Tomas Luís de Victoria, Palestrina, Fauré, Mendelsohn, Bruckner, Grieg, etc., and other authors more recent like Barber, Gershwin, Bernstein, Britten, Lauridsen, Whitacre, Ešenvalds and Gjeilo. It also has premiered works commissioned from contemporary authors in our country as well: Lluís Vila, Xavier Benguerel, Joan Josep Gutiérrez, Xavier Capellas, Manel Gil-Inglada, Alex Martínez, Jaume Torrent, Ivan Capillas, Raimon Romaní, Carles Guinovart, Albert Gumí and Marc Timón.

CAMERATA SANT CUGAT

El cor neix sota la direcció de Xavier Baulies l’any 2003. Els seus components tenen formació musical i un compromís de treball tècnic i artístic amb el desenvolupament de la veu i l'expressió corporal. Els seus programes inclouen concerts ‘a capella’ instrumentals i simfònico-corals. Ha participat en els cicles corals principals de Catalunya i com a cor experimental participa també en espectacles multidisciplinaris de música, dansa i poesia organitzats per la companyia artística Camerata Sant Cugat (The Power of Peace, 2004; Instint Mozart; Solo; Mutacions; El Cant dels Goliards).

 

El seu repertori és ampli i divers amb obres com el Magnificat de Schütz i Buxtehude, Messiah de Haendel, Carmina Burana de Carl Orff, els Rèquiems de Mozart, Rutter i Duruflé, peces d’autors universals com Bach, Tomas Luis de Victoria, Palestrina, Fauré, Mendelsohn, Bruckner, Grieg, etc., i d’altres més actuals com Barber, Britten, Gershwin, Bernstein, Lauridsen, Whitacre, Esenvalds i Gjeilo. Així mateix ha estrenat obres d’encàrrec dels autors contemporanis del nostre país següents: Lluís Vila, Xavier Benguerel, Joan Josep Gutiérrez, Xavier Capellas, Manel Gil-Inglada, Àlex Martínez, Jaume Torrent, Ivan Capillas, Raimon Romaní, Carles Gumí, Albert Guinovart i Marc Timón.

bottom of page