top of page

COR JOVE DE L'ORFEÓ CATALÀ

Fotografia d'A. Bofill

It is part of the choir school of Orfeó Català, with headquarters at the Palau de la Música Catalana, and is made up of sixty singers from sixteen to twenty-five years. Founded in 1986 and conducted  by Conchita Garcia during the first sixteen years,  since 2003 the conductor is Esteve Nabona and the pianist Pau Casan.

 

He has collaborated with the Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquestra Simfònica del  Vallès, London Symphony Orchestra, The Sixteen Orchestra, Ensemble Pygmalion, Orquestra Barroca Catalana, Orquestra Camera Musicae,  Ensemble Meridien and Orquestra de Cambra  Terrassa 48, among others.  He has also worked with renowned conductors, such as Harry Christophers, Raphaël Pichon, Gianandrea Noseda and the new artistic director of the choirs of the Orfeó Català, Simon Halsey. The choir  has performed all over the Catalan country, Spain, Poland, Germany, Austria, Czech Republic and the Netherlands.

 

In 2010 recorded the CD Spring Waters and in 2013 the Requiems of Mozart and Faure CD for “Columna de Música”.  His recent projects includes the participation at the extension of the International Music and Dance Festival of Granada with the Requiem by Fauré and Taltabull, “Pedra viva”-Festival (Menorca) with the Carmina Burana by Carl Orff, the production at the Palau de la Música Catalana (Palau 100) playing the Verdi Requiem together with  the Orfeó Català and the London Symphony Orchestra , under the conduction of Gianandrea Noseda, and at the Orfeó Català Choral cycle  with the program called "de la mort a la vida", with works by Allegri, Blow, Purcell and Elgar, videomapping of Aleix Viadé and conducted by Esteve Nabona.

 

The choir school of the Orfeó Català receives the patronage of Fundación Banco Santander.

COR JOVE DE L'ORFEÓ CATALÀ

Forma part de l’Escola Coral de l’Orfeó Català, amb seu al Palau de la Música Catalana, i està integrat per una seixantena de cantaires de setze a vint-i-cinc anys. Fundat el 1986 i dirigit per Conxita Garcia durant els primers setze anys, des del 2003 Esteve Nabona n’és el director i Pau Casan el pianista.


Ha col·laborat amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquestra Simfònica del Vallès, London Symphony Orchestra, The Sixteen Orchestra, Ensemble Pygmalion, Orquestra Barroca Catalana, Orquestra Camera Musicae, Ensemble Méridien i Orquestra de Cambra Terrassa 48, entre d’altres. També ha treballat amb directors de prestigi, com Harry Christophers, Raphaël Pichon, Gianandrea Noseda i el nou director artístic dels cors de l'Orfeó Català, Simon Halsey. S’ha presentat arreu dels Països Catalans, a Espanya, Polònia, Alemanya, Àustria, República Txeca i Holanda.


El 2010 va enregistrar el CD Aigües de primavera i el 2013 el CD Requiems de Mozart i de Fauré per a Columna Música. Dels seus darrers projectes, cal destacar la participació al Festival Extensión del Festival Internacional de Música y Danza de Granada amb el Requiem de Fauré i obres de Taltabull, al Festival Pedra Viva (Menorca) amb el Carmina Burana de Carl Orff, la producció al Palau de la Música Catalana (Palau 100) interpretant el Requiem de Verdi al costat de l’Orfeó Català i la London Symphony Orchestra, sota la direcció de Gianandrea Noseda, i al Cicle Coral Orfeó Català amb el programa anomenat “De la mort a la vida”, amb obres d’Allegri, Blow, Purcell i Elgar, videomapping d’Aleix Viadé i direcció d’Esteve Nabona.


L’Escola Coral de l’Orfeó Català rep el mecenatge de la Fundación Banco Santander.

bottom of page