top of page

COR PLÈIADE DE GRANOLLERS

Cor Plèiade was formed in February 2014 by Júlia Sesé, who wanted to create a female choir inside the music school Societat Coral Amics de la Unió in Granollers.
Cor Plèiade specializes in preparing a capella programs with music by composers from the 20th and 21st century. They always sing by heart and create their own original choreographies to accompany each song they perform. In this way the ensemble explores their main characteristic; versatility.
The singers of Cor Plèiade are students of music or young professional musicians who takes on the responsibility of performing complex music with a very limited number of singers.
Júlia Sesé has earned her diplomas from ESMuC (Escola Superior de Música de Catalunya) first as a conductor and then as a singer. In addition to being the musical director of Cor Plèiade, she also conducts two other choirs in Barcelona, Cor Ariadna (de l'Agrupació Cor Madrigal) and Cor Anton Bruckner.

 

COR PLÈIADE DE GRANOLLERS

El Cor Plèiade neix el febrer de 2014 impulsat per la voluntat de Júlia Sesé de crear un cor de noies dins del marc de l'escola Societat Coral Amics de la Unió de Granollers. 
El Cor Plèiade està especialitzat en preparar programes a capella de compositors del segle XX i XXI, tant catalans com internacionals. A més, canta sempre de memòria i dissenya les seves pròpies coreografies per a cada partitura que interpreta. D’aquesta manera l’ensemble explota la seva característica principal: la versatilitat. 
Les components del Cor Plèiade són estudiants de música o joves músics professionals que assumeixen la responsabilitat de defensar música complexa en un grup molt reduït de cantants.
Júlia Sesé és llicenciada per l'ESMuC en Direcció Coral i Cant Clàssic. A més d'estar al capdavant del Cor Plèiade, dirigeix també dues altres formacions a Barcelona: el Cor Anton Bruckner i el Cor Ariadna de l'Agrupació Cor Madrigal.

bottom of page