top of page

COR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

COR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

The Coral URV de l’Universitat Rovira i Virgili was founded in early 1991 by its current conductor, Montserrat Ríos.

She  has played many of the great works of the choral repertoire, among others, the mass for double choir by F. Martin, the Mass in G major by F. Poulenc, the Requiems  from Duruflé, Fauré and  Mozart, St. Matthew and St. John Passions of J.S. Bach, the Creation of F. J.. Haydn, Händel's Messiah, Beethoven's Ninth Symphony, Mahler's Eighth Symphony g., the Mass of Berlin by  Pärt's,  Symphony of Psalms by Stravinsky, the great Mass in C minor by Mozart, Psalm 42 by Mendelssohn.

The choir has collaborated  with the Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, the Banda Municipal de Barcelona, the Orquestra Simfònica de les Illes Balears, the Pablo Sarasate Orchestra, the Orquestra Camerata Mediterrània, the Orquestra del Conservatori de  Vila-seca, Camerart-Orquestra del  Maresme, the Orquestra Camerata XXI and the Orquestra Camera Musicae. The year 1996 she won the first prize in the international competition of University choirs that was held in Pardubice (Czech Republic). She also won the first prize in the national competition of Ejea de los Caballeros in April 2000, the second prize in the international competition of Barcelona in 2005 and the first prize in polyphony and the second in folklore in the A cappella choral competition held in Pamplona in March 2010. In 2011 the Tarragona City Council awarded the URV coral with the “Diploma al mèrit cultural”. She also received the silver medal of the URV, to reward his career, on its 20th anniversary. She has performed, exchanges with other University choirs and has participated in festivals of choral music in Italy, Switzerland, Ireland, France, the Czech Republic, Russia, Nicaragua, Guatemala and el Salvador.

COR DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

La coral de la universitat Rovira i Virgili va ser fundada a la primeria de l’any 1991 per la seva actual directora, Montserrat Ríos.

La coral ha interpretat moltes de les grans obres del repertori coral, entre d’altres, la missa a doble cor de F. Martin, la missa en sol major de F. Poulenc, els rèquiems de  Fauré,  Duruflé i  Mozart, les passions segons Sant Mateu i Sant Joan de J.S. Bach, la Creació de F. J. Haydn, el Messies de Haendel, la novena simfonia de Beethoven, la vuitena simfonia de G. Mahler, la missa de Berlín d’A. Pärt, la simfonia dels Salms de Stravinsky, la gran missa en do menor de  Mozart, el salm 42 de Mendelssohn.

 

Ha realitzat col·laboracions amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya,  la Banda Municipal de Barcelona,  l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, l’Orquestra Pablo Sarasate, l’Orquestra Camerata Mediterrània, l’Orquestra del Conservatori de Vila-seca, Camerart-Orquestra del Maresme, l’Orquestra Camerata XXI i l’Orquestra Camera-Musicae.

 

 

L’any 1996 va guanyar el primer premi en el concurs internacional de cors universitaris que es va realitzar a Pardubice (Txèquia). També va aconseguir el primer premi en el concurs nacional de Ejea de los Caballeros a l’abril de 2000, el segon premi en el concurs internacional de Cantonigròs al 2005 i el primer premi en polifonia i el segon en folklore en el  concurs coral A Capella que es va celebrar a Pamplona el març del 2010.

L’any 2011 l’ajuntament de Tarragona li va atorgar el diploma al mèrit cultural. També va rebre la medalla de plata de la URV, per premiar la seva trajectòria, en el seu 20è aniversari.

 

Ha realitzat concerts, intercanvis amb altres cors universitaris i ha participat en festivals de música coral a Itàlia, Suïssa, Irlanda, França, la República Txeca, Rússia, Nicaragua, Guatemala i el Salvador.

bottom of page