top of page

Departament de Gregorià

El Departament Gregorià és un dels més actius de la Federació. Organitzen tallers i cursos per introduir-se al cant gregorià. La persona responsable és la Montserrat Oliveres i sempre estan oberts a què noves persones vagin als seus tallers. Informem dels seus nous cursos a través del correu, si encara no ho has vist, fes clic aquí per trobar tota la informació. 

Concurs Internacional de Cant Gregorià

El Departament Gregorià Organitza un Concurs Internacional del 10 al 12 de novembre amb l'objectiu de divulgar i potenciar la musica en general, i el cant coral i en particular el Cant Gregorià. El Departament al qual pertany aquest Concurs, te com a vocació i missió la de potenciar el Cant Gregorià com arrel i bressol de la musica occidental. 

La data del concurs, serà el cap de setmana del 10 al 12 de novembre 2023. 

Les CATEGORIES d'aquesta edició son:

  1. PROFESSIONAL

  2. AMATEUR 

LA PARTICIPACIÓ: Els grups participaran amb cinc peces, TRES de caràcter obligatori i DUES de lliure elecció. 

Els grups poden ser de nombre il∙limitat però han de tenir com a mínim cinc components i tots ells han de ser major d'edat. 

Els PREMIS seran per la categoria professional 3000€ i per l’amateur serà de 1000€. 

Les proves es celebraran entre divendres i dissabte, per ordre numèric que de forma aleatòria es donaran el primer dia del concurs. 

La inscripció es farà com a màxim fins el 15 de juliol, amb la implementació del full d'inscripció.

Butlleta d'inscripció

Reglament,     Reglamento,     Competition rules

bottom of page