top of page

POLIFÒNICA DE VILAFRANCA

The choir was created in 1947, in Vilafranca del Penedès, with the aim of singing carols over the Christmas season. Its original name was even “CorNadalenc” (Christmas Choir). Since then, the choir has continued and it has significantly expanded its objectives and repertoire, which is now composed of hundreds of pieces of different choral styles with a special interest in Catalan music. David Hernàndez i Urpí is its current conductor, with Marc Díaz Callau his deputy.

 

The choir has performed all over not only Catalonia, but also many European countries. The Polifònica de Vilafranca has often collaborated with renowned orchestras, choirs and conductors, such as Josep Vila Casañas, Hervé Niquet or Paul McCreesh, to name but a few. The choir has made recordings for radio and television and has participated in various festivals and musical events, both in Catalonia and abroad.

 

Among the most significant works of symphonic-choral music, the choir has recently  performed the Magnificat and the Saint John Passion, by J. S. Bach, the Messiah by G.F. Händel, the Requiem and the Great Mass in C minor by W.A. Mozart, the Choral Fantasy by L. van Beethoven, several Psalms by F. Mendelssohn, the Requiem by G. Fauré, A Ceremony of Carols and Saint Nicolas Cantataby B. Britten, and within the school of Montserrat, Antiphonae and Vesperæ Beatæ Mariæ Virgine by Joan Cererols, who is one of the most important composers in this renowned Catalan school.

 

The Polifònica de Vilafranca is an amateur choir, a founding member of the Catalan Federation of Choirs (FCEC) and currently boasts some fifty choristers.Final del formulario

 

 

Aquest cor fou creat l’any 1947 a Vilafranca del Penedès, amb l'objectiu de cantar nadales i corals durant la temporada de Nadal, i el seu nom era "Cor Nadalenc". Des d’aleshores, el cor ha continuat la seva activitat sense interrupció, havent ampliat significativament els seus objectius i repertori, que avui es compon de centenars d’obres de diferents estils de música coral, amb un interès especial per les composicions catalanes. L’actual director és David Hernàndez Urpí, i Marc Díaz Callau és el director adjunt.

 

El cor ha actuat arreu de Catalunya i a molts països europeus. La Polifònica de Vilafranca ha col·laborat sovint amb orquestres, cors i directors de renom, com Josep Vila Casañas, Hervé Niquet o Paul McCreesh, per citar-ne alguns. El cor ha realitzat enregistraments per a ràdio i televisió i ha participat en diversos festivals i cicles corals, tant a Catalunya com a l'estranger.


Entre les obres més significatives del repertori simfònico-coral interpretades recentment, podem assenyalar el Magnificat i la Passió segons Sant Joan, de J.S. Bach, el Messies de G.F. Händel, el Rèquiem i la Gran Missa en do menor de W.A. Mozart, la Fantasia Coral de L. Van Beethoven, diversos Psalmsde F. Mendelssohn, el Rèquiem de G. Fauré, A Ceremony of Carol si la Cantata de Sant Nicolau de B. Britten,  i dins de l'escola de Montserrat, Antiphonae&Vesperae Beatae Mariae Virgine de Joan Cererols,  un dels compositors més rellevants d'aquesta escola catalana.

La Polifònica de Vilafranca és un cor amateur, és membre fundador de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC),  i actualment compta amb una cinquantena de cantaires.

 

 

POLIFÒNICA DE VILAFRANCA

bottom of page