top of page

Del 22 al 29 de Juliol de 2017

Les Conferències / The Conferences

Les conferències que es duran a terme al llarg del Simposi tindran com a element principal un d’aquests eixos:


• Quina és la connexió entre el passat i el present en la creativitat coral?

• Com es poden seguir formant els directors ?

• Qui construeix el cor i com?

• De quins recursos extramusicals addicionals disposem?


Teniu quelcom que vulgueu compartir amb el món coral com a presentador, conferenciant o tallerista? L’equip artístic del Simposi Mundial de Música Coral d’IFCM vol sentir les vostres idees.


Teniu fins l'1 de desembre de 2015 per fer-nos arribar les vostres propostes! El comité artístic serà l'encarregat d'evaluar-les.


Per a més informació consulteu l'apartat reservat aquí a la web!


The conferences held over the length of the Symposium will have the following as fundamental themes:


• What is the connection between past and present choral creativity?

• How can conductors continue in their education?

• Who puts together the choir and how?

• What additional non-musical resources do we have at our disposal?


Do you have something that you would like to share with the choral world as a Presenter, Lecturer or workshop leader? The IFCM World Symposium on Choral Music Artistic team wants to hear your ideas. In your proposal, how do you bring mind and body together in practice and theory?


The deadline is December 1, 2015.


For more information, visit the specific place here, in this web!


bottom of page