top of page

Barcelona

5 sessions de dissabte + un cap de setmana sencer al març

Girona

Amb diferents nivells, des

d' iniciació fins a avançat

Tarragona

La direcció com una part essencial més del cant coral

Estiu

Dos itineraris: Cor Mixt i Cor Infantil/Veus Blanques

bottom of page