top of page

NOTÍCIES

Dins del festival Europa Cantat que es va celebrar a Pécs (Hongria) del 24 de juliol al 2 d’agost de 2015, es va fer una presentació del que serà el WSCM de Barcelona. A més, també es va aprofitar per fer una reunió de treball amb els membres dels comitès artístic i administratiu de l'organització del simposi que es trobaven a Pécs.

A presentation of the Symposium of Barcelona was organized in the frame of the Europa Cantat festival held in Pécs (Hungary) from 24 July to 2 August 2015. A meeting was also organized with the team members of the symposium present in Pécs.


Les conferències que es duran a terme al llarg del Simposi tindran com a element principal un d’aquests eixos:


• Quina és la connexió entre el passat i el present en la creativitat coral?

• Com es poden seguir formant els directors ?

• Qui construeix el cor i com?

• De quins recursos extramusicals addicionals disposem?


Teniu quelcom que vulgueu compartir amb el món coral com a presentador, conferenciant o tallerista? L’equip artístic del Simposi Mundial de Música Coral d’IFCM vol sentir les vostres idees.


Teniu fins l'1 de desembre de 2015 per fer-nos arribar les vostres propostes! El comité artístic serà l'encarregat d'evaluar-les.


Per a més informació consulteu l'apartat reservat aquí a la web!


The conferences held over the length of the Symposium will have the following as fundamental themes:


• What is the connection between past and present choral creativity?

• How can conductors continue in their education?

• Who puts together the choir and how?

• What additional non-musical resources do we have at our disposal?


Do you have something that you would like to share with the choral world as a Presenter, Lecturer or workshop leader? The IFCM World Symposium on Choral Music Artistic team wants to hear your ideas. In your proposal, how do you bring mind and body together in practice and theory?


The deadline is December 1, 2015.


For more information, visit the specific place here, in this web!


El lema del Simposi és: “Els colors de la pau”.

Els colors simbolitzen el pluralisme de la vida coral internacional. Diferents estructures, sons, tècniques, que seran l’essència dels concerts, tallers, conferències i taules rodones que es presentaran al Simposi. La música coral juga un paper fonamental en la construcció d’un món de pau, fomentant l’harmonia i el respecte mutu, la solidaritat i la barreja de diferents cultures. Volem contribuir a aquest noble objectiu amb l’expressió més humana de la música: Cantar!

The theme for the Symposium is:The Colours of Peace”.

The colours symbolise the diversity of international choral life. Different structures, sounds and techniques will be the essence of the concerts, workshops, conferences and round tables presented by the Symposium. Choral music plays a fundamental part in the building of a world at peace, formenting harmony, mutual respect, solidarity and the mix of different cultures. We want to make a contribution to this noble goal through the most human expression of music; Singing!


bottom of page